Beleving van de bovenste plank!

Logo NaraNara

Algemene info

Veel gestelde vragen

1. Wat zijn jullie tarieven?

Klinisch psycholoog dr. Alfred A. Barrios (USA) heeft de effectiviteit van psycho-analyse, gedragstherapie en hypnotherapie met elkaar vergeleken. Na een studie van drie jaar kwam hij tot de volgende conclusie:

 • Voor een behandeling met psycho-analyse zijn gemiddeld 600 sessies nodig met een slaagkans van 38%.

 • Voor een behandeling met gedragstherapie zijn gemiddeld 22 sessies nodig met een slaagkans van 72%.

 • Voor een behandeling met hypnotherapie zijn gemiddeld 3 sessies nodig met een slaagkans van 93%. 

Hieruit kunnen we opmaken, dat je met hypnocoaching vaak goedkoper én sneller kunt groeien dan met één van de andere methodes.

Voor een coachtraject vragen wij: 

 • €45,- per intake;

 • €125,- per sessie.

Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag. De prijzen zijn inclusief rapportage- en voorbereidingstijd.

Voor een reading vragen wij: 

 • €15,- per vraag/antwoord (schriftelijk, bijvoorbeeld via email);

 • €125,- voor een volledige reading.

Onze prijzen zijn inclusief 21% BTW. Bedrijven betalen een meerprijs van 30% (met factuur). Voltijdsstudenten ontvangen een korting van 30%. Dit geldt voor alle op de website vermelde prijzen.

2. Hoe lang duurt een sessie?

Een gemiddelde sessie duurt één tot anderhalf uur. De intake duurt 30-60 minuten. Een volledige reading neemt anderhalf uur in beslag.

3. Kan ik mijn afspraak verzetten/annuleren?

Je kunt je afspraak verzetten/annuleren tot 24 uur voor aanvang. Zeg je de afspraak later af, dan vragen wij een vergoeding van 50%. Op zo’n korte termijn kunnen wij de vrijgekomen tijd niet meer opvullen met een andere afspraak. Kom je niet opdagen (zonder kennisgeving vooraf), dan rekenen wij de volledige vergoeding aan. Dit is een kwestie van je verantwoordelijkheid nemen.

4. Hoe kan ik betalen?

Wij accepteren:

 • Betaling vooraf op rekening BE21652855435103 (BIC/SWIFT: HBKABE22);

 • Contant.

5. Met welke groeiwensen kan ik bij jullie terecht?

Wij helpen je graag bij de bekende vraagstukken (gedragsveranderingen zoals nagelbijten, psychologische problemen waaronder afvallen, verslavingen, angsten/fobieën, fysieke klachten als pijn, etc.), maar ook bij het optimaliseren van prestaties (seksuele prestaties, leerprestaties, sportieve prestaties, ...).

Algemene voorwaarden & privacy beleid

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wet staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen. Omwille van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer je bij ons op consult komt, verklaar je dat je op de hoogte bent van de onderstaande tekst, en dat je hiermee akkoord gaat.

 • Er worden geen persoonlijke gegevens verstekt (zonder jouw schriftelijke toestemming).

 • Wij bieden geen garanties, immers, niemand reageert hetzelfde op welke therapie dan ook, net zo min als niemand hetzelfde reageert op een bepaalde groep medicijnen.

 • Of een coaching slaagt of niet is mede afhankelijk van jouw inzet/medewerking. Het andere deel komt voor rekening van de hulpverlener.

 • Wij stellen geen diagnoses en schrijven geen geneesmiddelen voor. Waar nodig wordt samengewerkt met artsen, psychologen en/of specialisten.

 • Wij maken geen opnames (zonder jouw schriftelijke toestemming). 

 • Wij brengen geen gegevens uit sessies/readings in de openbaarheid (zonder jouw schriftelijke toestemming). Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer. Je kunt ze zelf niet inzien.

 • Ons beroepsgeheim verplicht ons om te zwijgen over feiten en gegevens die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Slechts pas na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden. Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.

 • Bij ontevredenheid geldt dat de hulpverlener jou zijn/haar tijd/aandacht heeft geschonken, dat dit met de beste intenties en service is gedaan en dat wat dit betreft er geen verhaal mogelijk is.

 • Je hebt te alle tijde recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Wij zijn verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Laat dus je ID-kaart, paspoort of rijbewijs zien als je voor de eerste keer langskomt.

 • Je dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

 • Een betaling via een overschrijving per bank vermeldt jouw naam op onze afschriften en online bankgegevens, anders zouden we niet vast kunnen stellen wie het geld heeft overgemaakt. Onze boekhouder kan hierdoor jouw (achter-)naam in de financiële administratie tegenkomen. Hetzelfde geldt voor de belastingdienst.

 • Wanneer je werkgever de rekening betaalt, dan zijn jouw naam en de datum van je bezoek aan de praktijk bekend. Ook hier geldt dat op de inhoud van de gesprekken het beroepsgeheim rust en dat deze stukken niet door de betalende partij opvraagbaar zijn.

 • Schriftelijke correspondentie die in onze brievenbus wordt ontvangen wordt geleegd door één van onze hulpverleners.

 • Al onze apparatuur (computer, scanner, printer) is met een wachtwoord beveiligd. De WiFi verbinding wordt niet met bezoekers gedeeld.

 • De digitaal opgeslagen dossiers zijn beveiligd met een wachtwoord, uitsluitend bekend bij jouw hulpverlener.